Föredrag: Vatten – Den märkligaste vätskan

Lars G.M. Pettersson, professor i teoretisk kemisk fysik vid Stockholms Universitet, inleder årets föreläsningsserie.

Datum: 12 mars

Tid: 18:00

Plats: Centrala Stockholm, lokal meddelas till de som anmäler sig.

Anmälan senast den 9 mars

Professor Lars G. M Pettersson kommer i sin föreläsning att djupdyka i vattnets speciella kemiska egenskaper. Pettersson har själv lett banbrytande forskning vid bl a Stanford University som visar att vätskan vatten under speciella förhållanden kan finnas i två olika former: i en tyngre och i en lättare form som var för sig saknar de flesta av vattnets unika egenskaper. Dessa uppstår i stället då vattnet vid normala temperaturer inte kan bestämma sig för vilken form det ska ha. Enkelt uttryckt kan man säga att vatten inte är en komplicerad vätska utan två simpla vätskor i ett komplicerat förhållande.

Professor Pettersson kommer också att ta upp frågor som har att göra med vattnets inflytande på klimatet, vattnets förmåga att lagra energi, vatten som lösningsmedel samt betydelsen av vattenrening i den globala uppvärmning vi nu bevittnar.

OBS: Begränsat antal platser.