Vattnet kommer att levereras av lokala dricksvattenanläggningar som ett komplement till vattenledningsnätet eller i autonoma off-grid-lösningar. HVR:s affärsutveckling kommer på samma sätt att vara decentraliserad och ske genom ett nätverk av lokala partners runt om i världen. HVR välkomnar kontakt med tillverkare av kombinerad värme och kraft (CHP), kraftverk, tjänsteleverantörer, varumärken, distributörer, investerare och NGOs (icke-statliga organisationer) som vill vara en del av lösningen.

Upptäck vår HVR-3000

Vår teknik är en ny standard inom vattenrening. Den är i huvudsak värmedriven, cirka 98% av den totala energin som behövs för att driva processen. Den är idealisk för att tillverka ultrarent vatten genom att återvinna spillvärme och samtidigt minska koldioxidavtrycket.

Vår produkt är utformad för att användas av olika branscher för att utvärdera och bedöma alla dess funktioner för skalbara tillämpningar.

Vår standardinstallation levererar 3000 liter ultrarent vatten per dag. Kärnan i reningsprocessen består av en grupp med 6 serietillverkade moduler för ultrarent vatten. Det centrala automationssystemet är programmerat för att hantera och testa anläggnings alla funktioner.

HVR’s demoanläggning i Balasore, Indien

Jaime Camalich minns HVR:s deltagande i projektet.
Daniel Woldemariam beskriver utvecklingen av demomodulen.

Arsenik och Fluor – långsiktiga projekt för att bota hundratals miljoner människor från lidande och för tidig död  

Professor Urban Rydholm från Indo-Svenska Reumatologifonden (ISRF), berättar om projektets medicinska bakgrund.

Projekt

Solavsaltning (2013)

Soldriven vattenrening för avsaltning har testats i Ras-al-Khaima, UAE i samarbete med KTH och University of Ras-al-Khaima (AURAK).

MED saltlösningskoncentration (2012)

Test av behandling av MED-saltlösning i Doha, Qatar. Processen skulle kunna producera destillat kvalitetsvatten från MED-saltlösning.

Test av att koncentrera RO-saltlösning vid Wesscos avsaltningsanläggning av Bushnak Group i Jeddah (2011)

Tidigare saltbädd från avsaltningsanläggningar returnerades tillbaka till havet. På grund av lokala miljöbestämmelser är detta inte längre acceptabelt och saltlösningen (koncentratet som utgör 50 procent av vattnet) måste behandlas. Med vår teknik kan saltlaken koncentreras och få rent vatten

Läkemedelsborttagning från avloppsvatten (2010)

Separering av läkemedelsrester från avloppsvatten vid Sjöstadsverks forsknings- och demonstrationsanläggning av Svenska Miljöinstitutet IVL.

Solavsaltning (2007)

Separering av läkemedelsrester från avloppsvatten vi testbädd för solvärmeavsaltningsapplikationer i samarbete med Plataforma Solar de Almeria (PSA). Sjöstadsverks forsknings- och demonstrationsanläggning av Svenska Miljöinstitutet IVL.

Första prototypen testad på KTH (1999)

Den första prototypen utvecklades och installerades på KTH för testning och validering. Tester utförda under en period av 12 månader som syftar till att utmana enhetens integritet under de långsiktiga driftsförhållandena och med variationer av driftsparametrar.

Andra produktionsområden

Medelstor dricksvattenmodul (1000-10 000 L/dag)

Samhällsskolor, sjukhus, stormarknader, militär, civilskydd, decentraliserade samhällen, turistindustri

Småskalig modul, producerar upp till några hundra liter

Hushåll, kök

Precisionsodling och näringsmarknader

Hydroponics, aquaponics, bryggerier, livsmedel, Agro-forskning

FN:s mål nummer 6

Rent vatten och sanitet är FN:s mål nummer 6, att säkerställa tillgång till vatten och sanitet för alla. På grund av dålig ekonomi och dålig infrastruktur dör miljontals människor inklusive barn varje år av sjukdomar förknippade med otillräcklig vattenförsörjning, sanitet och dålig hygien. 2,2 miljarder människor runt om i världen har inte rent och hälsosamt vatten idag. Tillgång till rent och hälsosamt vatten är grunden för en bättre livskvalitet för majoriteten av världens befolkning. Genom att använda HVR:s teknologi kan allt detta förändras till det bättre!

Eight important factors

HVR strävar mot att uppnå 8 viktiga faktorer som tillsammans kommer att nå UN-SDG 6 för att säkra tillgång till vatten och sanitet för alla:

RENT vatten
BILLIGT vatten
HÅLLBAR produktion av vatten
NÄRPRODUCERAT vatten
FLEXIBEL produktion
ANPASSNINGSBAR produktion
ÅTERANVÄNDBARA flaskor
CIRKULÄRA processer

HVR har kunskapen och planer på att uppnå alla åtta mål! HVR har redan börjat göra skillnad på några av ovanstående marknader!