Nyheter

Året som gått

Kära aktieägare i HVR Vi kan se tillbaka på ett väldigt annorlunda 2020. Covid-19 kom och omkullkastade en hel värld. Vi har alla fått förhålla oss till de nya förutsättningarna så gott vi har kunnat. HVR har gått relativt välbehållen genom året och till och med kunnat växa genom nyanställningar samt tillkomsten av ett nytt […]

Framtida nyheter gällande Covid-19

Jag har skrivit en hel del om Corona och COVID på den här sidan. Huvudsakligen såg jag det som en tjänst till våra aktieägare. Nu ser jag att andra media tar upp liknande frågor.

Kungörelse

HVR:s årsstämma hålls den 22 september, klockan 18:00. Nedan finner du kungörelse. Lokal meddelas via mejl.

Uppskjuten årsstämma

HVRs årsstämma var planerad att hållas den 26 maj 2020. Vi skjuter på den till den 22 september 2020 klockan 18.00.