Nyheter

2022 Kvartal 3. Information HVR Water Purification

Hushållsappparat Under kvartalet har HVR initierat kontakt med olika presumtiva partner​s och intressenter för tillverkning och distribution av framtida produkter med betoning på en hushållsapparat. Flera kända varumärken har öppnat sina dörrar. HVR har flera ​tidigare prototyper i ryggen, arbetet för att kunna ta fram en aktualiserad marknadsanpassad produkt pågår. Forskning och utveckling samt design […]

Välkommen till HVR Water Purifications informationsmöte!

Vi hälsar nya och befintliga aktieägare varmt  välkomna till de informationsmöten som kommer att hållas i Göteborg den 7 juni och Malmö den 8 juni.Vi berättar mer om vår verksamhet och vad vi gör idag. Hur ser planerna ut framöver? Vilka utmaningar finns och vilka är möjligheterna? Det kommer att finnas möjlighet till att ställa […]

Inför bolagsstämman 2022

Aktieägarna i HVR Water Purification AB (publ.) 556380–8939 kallas till ordinarieårsstämma tisdagen den 31 maj 2022 kl.18.00, 7A Posthuset, Vasagatan 28, Stockholm.Lokal meddelas till dem som anmäler sig. Lättare förtäring. Aktieägare som vill delta i årsstämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden ABförda aktieboken senast den 20 maj 2022 samt anmäla sig på […]

Utfall av nyemission i HVR Water Purification AB (publ)

Stockholm i mars, 2022 HVR Water Purification AB (publ) (”HVR” eller ”Bolagets”) erbjudande av aktier riktat till allmänheteni Sverige, (”Erbjudandet”), har avslutats. Emissionsutfall:• I emissionen tecknades 136 850 B-aktier för sammanlagt 8 895 250 SEK. Därmed kommerantalet B-aktier i Bolaget ökat från10 884 391st. till högst 11 021 241st.• Priset i Erbjudandet var 65 SEK […]

Ultrarent vatten med innovativ eldriven vattenreningsteknik

Med visionen att anpassa och göra vatten ultrarent, tillgängligt, säkert och mer hälsosamt globalt har vattenreningsföretaget HVR utvecklat en innovativ eldriven membranteknik som är revolutionerande och som fördelaktigt kan användas lokalt med hjälp av uppvärmning, exempelvis med solenergi. Tekniken kan leda till minskade transporter av vatten och mindre konsumtion av plastflaskor vilket i sin tur […]

Framtiden för HVR

Om bara åtta år så kommer världens behov av rent vatten överstiga utbudet med 40 procent enligt investmentbanken Morgan Stanley som varnar för akut vattenbrist inom snar framtid. Vatten är källan till liv – och det blir all större brist. Klimatkrisen, befolkningstillväxten och omställningen till ren energi kan komma att öka det underskottet ytterligare. Avsaltat […]

Odisha dricksvattenpilot uppgraderad till att vara helautomatiserad

År 2019 installerade HVR sin pilotutrustning för dricksvatten i en skola i Odisha, Indien. Pilotenheten installerades i samarbete med Shakuntala Rheumatology Hospital i Balasore. Vattenreningssystemet var från början planerat att drivas av spillvärme från dieselgeneratorn och senare uppgraderas till ett helt soldrivet system. De senaste månaderna har vi arbetat med automatiseringen. Nu har vi genomfört […]

Årsredovisning för räkenskapsåret 2020

Nu är årsredovisningen för räkenskapsåret 2020 publicerad på hemsidan. Du finner den både via startsidan genom att trycka på knappen ”årsredovisning” eller genom att gå till Om HVR i huvudmenyn längst upp och därefter klicka på knappen ”årsredovisning.”