Nyheter

HVR fokuserar på rening av farligt brunnsvatten som ingen annan nu existerande teknik är lämplig för.

HVR kommer att fokusera på specialutvecklade produkter för familjer och samhällen som har farliga ämnen i brunnsvattnet, såsom fluor och arsenik, Första marknaderna är Bangladesh, där HVR har drivit ett projekt i många år, och Indien, där en första pilotanläggning har byggts. Bara i dessa länder finns numera tiotals miljoner otjänliga brunnar. HVR-pilot i Odisha,…

Läs mer

Sista dag för teckning är den 15 november 2023

Till aktieägarna i våra bolag Det du nyligen fick på posten från oss är inte ett konventionellt prospekt/memorandum med prominenta styrelsemedlemmar, glada medarbetare och häpnadsväckande prognoser. Vad vi har skickat ut är gedigna fakta om en helt ny teknik för att göra rent vatten för människor och industri. Om du inte har läst vårt erbjudande…

Läs mer

Scarabs ALLA licensbolag gör en riktad Nyemission samtidigt

Nyemissionen är enbart för DIG som är aktieägare i något av Scarabs bolag och du behöver en kod för att teckna aktier. Koden och all information kring Nyemissionen hittar du i det postala utskicket som du har fått i din brevlåda. Om du inte fått utskicket kontakta något av bolagen via mail så mailar vi…

Läs mer

Erbjudande för pilotanläggningar

Vår tillverkning av moduler har nu kommit igång och vi har börjat erbjuda pilotanläggningar till kvalificerade användare som vill utvärdera vår unika teknologi.

Läs mer

Kvartal 3 2023. Information från HVR Water Purification

Strategiskt fokusskifte och licensöverföring HVR fokuserar nu och satsar på större vatteninstallationer, med särskild tonvikt på projekt på samhällsnivå. Som en del av denna omställning har vi överfört licensen för hushållsvattensystem till vårt systerföretag, Hydromars. Mer detaljer om denna förändring och om kompensation till HVRs aktieägare kommer att skickas till aktieägaren via post i november…

Läs mer

Inbjudan till evenemang och teckning av CWT aktier

VAR MED OCH UTVECKLA MARKNADEN FÖR GRÖN VÄTGAS CWT leverera ultrarent vatten för tillverkning av grön vätgas. Marknadens potential växer i takt med EU:s nya direktiv och mål att vara koldioxidneutrala 2050.  Vi vill informera dig om att CWT kommer att vända sig till allmänheten med ett erbjudande från huvudägarna för köp av aktier i CWT. Möjlighet kommer ges till att anmäla dig via…

Läs mer

K1.23 K4.22 information

PFAS-rapport levererad till Geotekniska institutet PFAS är på allas läppar, dessa familjer även kallade “eviga kemikalier” kallas föroreningar som många vattenreningsverk inte kan ta bort ordentligt. Deras kokpunkt är långt över 100 C. Reglerna blir dock strängare i EU och USA. HVR har tillsammans med SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) levererat sin slutrapport till Statens geotekniska institut…

Läs mer

2022 Kvartal 3. Information HVR Water Purification

Hushållsappparat Under kvartalet har HVR initierat kontakt med olika presumtiva partner​s och intressenter för tillverkning och distribution av framtida produkter med betoning på en hushållsapparat. Flera kända varumärken har öppnat sina dörrar. HVR har flera ​tidigare prototyper i ryggen, arbetet för att kunna ta fram en aktualiserad marknadsanpassad produkt pågår. Forskning och utveckling samt design…

Läs mer