Information och kvartalsrapporter

Inbjudan till teckning av aktieri HVR Water Purification AB (publ)

Teckningstid 27 maj – 10 juni 2024

Kvartal 3 2023. Information från HVR Water Purification

Strategiskt fokusskifte och licensöverföring HVR fokuserar nu och satsar på större vatteninstallationer, med särskild tonvikt på projekt på samhällsnivå.

K1.23 K4.22 information

PFAS är på allas läppar, dessa familjer även kallade “eviga kemikalier” kallas föroreningar som många vattenreningsverk inte kan ta bort ordentligt.

Q3 Rapport 2022

Under kvartalet har HVR initierat kontakt med olika presumtiva partner​s och intressenter för tillverkning och distribution av framtida produkter med betoning på en hushållsapparat.

Framtiden för HVR

Om bara åtta år så kommer världens behov av rent vatten överstiga utbudet med 40 procent enligt investmentbanken Morgan Stanley som varnar för akut vattenbrist inom snar framtid.

Path 2 Path 3

Styrelse

Håkan Klingén STYRELSEORDFÖRANDE
Shorena Tsendeliani Styrelseledamot
Aapo Sääsk Styrelseledamot