Köp/Sälj aktier

Här får du information om hur du gör för att köpa eller sälja aktier i HVR. Du får också veta hur det fungerar med prissättning av aktien vid ett köp samt får ta del av kontaktuppgifter till aktieägare som vill sälja sina aktier.

Frågor och svar

Hur många aktier har jag?

Vi har inte dagsaktuella uppgifter på hur många aktier du har. Vänligen kontakta din bank om du har aktierna på ett värdepapperskonto (VP-konto) eller din fondkommissionär om du har aktierna i en depå.

Vad är aktierna värda?

Dessa aktier handlas inte på någon börs så det finns inget dagsaktuellt marknadspris. Därför bestäms priset när man själv köper eller säljer sina egna aktier. Som vägledning kan vi referera till den senaste emissionen i bolaget som gjordes 2019 där emissionspriset var 60 SEK.

Hur gör jag för att sälja eller köpa aktier i bolaget?

Om du vill köpa kan du kontakta en eller flera säljare på sidan och komma överens om antal och pris. Bolaget har inget tillstånd från Finansinspektionen för att förmedla handel i aktierna. Det blir då en affär som görs upp direkt mellan säljaren och köparen. Dessa får sedan informera sin respektive bank/fondkommissionär för betalning och leverans av aktierna.

Vad är beskattningen när man köper och säljer sina aktier?

Vänligen kontakta Skatteverket, antingen dess informationssida eller kundtjänst.

Aktiekursens utveckling (SEK)

HVR Water Purification AB är ett onoterat bolag vilket betyder att det inte finns någon börs eller aktielista där aktierna handlas till fastställt pris. Priset görs helt och hållet upp mellan köpare och säljare. HVR har gjort ett antal nyemissioner genom åren och senaste nyemissionen genomfördes med ett pris på 60 kr per aktie som därmed kan ses som ett riktmärke för aktiekursen.

Vem är ansvarig för aktieförsäljningen?

HVR Water Purification AB deltar inte i transaktionen och har ingen information om aktiepriset eller till vilken aktiekurs andra affärer har genomförts. Eftersom vi inte har tillstånd hos finansinspektionen att agera mäklare eller börs får vi inte vara mellanhand i affären. Det betyder att säljaren inte har möjlighet att publicera pris och antal aktier säljaren vill överlåta på vår hemsida. Det är alltså ni som säljare och köpare som själva är ansvariga för att affären genomförs på ett bra sätt och att försäljningen sker till en aktiekurs som båda är nöjda med. Ta därför gärna hjälp av Din bank eller mäklare för att genomföra affären så smidigt som möjligt.

Jag vill…

Köpa

Sälja

Det första du gör är att ta kontakt med en säljare och gör upp om priset samt antal aktier som ska säljas. Säljaren skriver en avräkningsnota och köparen betalar för aktierna. Ta kontakt med din bank eller mäklare, de hjälper dig med överföring av aktierna från säljarens bank eller mäklare till köparens. Säljarens bank eller mäklare registrerar bytet av aktieägare hos Euroclear där företagets aktiebok ändras.

Säljare

Roland Andersson aroland@kadisnet.se
Epost kopierad
Otto von der Groeben ottovdg@gmail.com
Epost kopierad
Säljes Billigt carl@klingberg.se
Epost kopierad
Leif Larsson leiflarsson1956@gmail.com
Epost kopierad
Mikael Lööv eos_hoganas@hotmail.com
Epost kopierad
Margareta Eriksson margareta.eriksson@gmeforlag.se
Epost kopierad
Margareta Eriksson maragareta@gmeforlag.se
Epost kopierad
Dödsbo Gun Svensson sofiasvenssonsmejl@hotmail.com
Epost kopierad
Sven Mele’n gb.melen@gmail.com
Epost kopierad
Bengt Mejegård bengt.mejegard@telia.com
Epost kopierad
Ia Lindberg ia.lindberg@gmail.com
Epost kopierad
Svenska kyrkan svk.testamente@svenskakyrkan.se
Epost kopierad
Prometheus birgitta.enlund@gmail.com
Epost kopierad

Det första Du gör är att skriva in Dina kontaktuppgifter, namn och mejladress, i formuläret nedan. När en köpare hör av sig gör ni upp om priset samt antal aktier som ska överlåtas. Säljaren skickar en avräkningsnota till köparen. En mall för avräkningsnotan finnes här. När köparen har betalt för aktierna tar säljaren kontakt med sin bank eller mäklare, som genomför överföringen av aktierna från säljaren till köparen. Säljarens bank eller mäklare registrerar bytet av aktieägare hos Euroclear där företagets aktiebok ändras.

När Du som säljare väljer att skriva in Dina uppgifter i nedan formulär ger Du Ditt godkännande att publicera Ditt namn och Din mejladress på HVR:s anslagstavla för aktieförsäljning.

Om Du inte har fått Dina aktier sålda inom fjorton dagar måste Du förnya Ditt säljerbjudande.