Aktiekurs

Eftersom aktien inte är noterad finns inget listpris. Vi får inte heller själva informera om priser och har inte heller den informationen eftersom affären görs upp privat mellan köpare och säljare och helt anonymt för utomstående. Som ett riktmärke anger vi därför priset på aktien vid senaste nyemissionen. För HVR Water Purification AB:s del var den senaste nyemissionen i mars 2022 och då var priset 65 SEK per aktie.

Vem är ansvarig för aktieförsäljningen?

HVR Water Purification AB deltar inte i transaktionen och har ingen information om aktiepriset eller till vilken aktiekurs andra affärer har genomförts. Eftersom vi inte har tillstånd hos finansinspektionen att agera mäklare eller börs får vi inte vara mellanhand i affären. Det betyder att säljaren inte har möjlighet att publicera pris och antal aktier säljaren vill överlåta på vår hemsida. Det är alltså ni som säljare och köpare som själva är ansvariga för att affären genomförs på ett bra sätt och att försäljningen sker till en aktiekurs som båda är nöjda med. Ta därför gärna hjälp av Din bank eller mäklare för att genomföra affären så smidigt som möjligt. För att underlätta försäljningen har vi tagit fram en mall på avräkningsnota som finnes här. Denna avräkningsnota är både ett skriftligt avtal enligt köplagen och ett giltigt underlag till deklaration, bouppteckning etc.

Jag vill…

Köpa

Sälja

Det första du gör är att ta kontakt med en säljare och gör upp om priset samt antal aktier som ska säljas. Säljaren skriver en avräkningsnota och köparen betalar för aktierna. Ta kontakt med din bank eller mäklare, de hjälper dig med överföring av aktierna från säljarens bank eller mäklare till köparens. Säljarens bank eller mäklare registrerar bytet av aktieägare hos Euroclear där företagets aktiebok ändras.

Säljare

Magnus Veberg magnus.veberg@icloud.com
Epost kopierad
Daniel Lindholm daniellindholmroman@gmail.com
Epost kopierad
ul hansson ulf.hansson@statkraft.com
Epost kopierad
Bengt.tireland bengt.tireland@gmail.com
Epost kopierad
Göran Bergsten goran@brgstn.com
Epost kopierad
Dhyana Sörensen Lindholm lovecraftdhyana@gmail.com
Epost kopierad
SIGVARD KUNNI kunni.s38@outlook.com
Epost kopierad
Björn Folkstedt folkstedt@gmail.com
Epost kopierad
Jan Hellstadius janhellstadius@hotmail.com
Epost kopierad
Ulla Albért ullabirgitta15@gmail.com
Epost kopierad
Inger stjernlöf inger.stjernlof@spray.se
Epost kopierad

Det första Du gör är att skriva in Dina kontaktuppgifter, namn och mejladress, i formuläret nedan. När en köpare hör av sig gör ni upp om priset samt antal aktier som ska överlåtas. Säljaren skickar en avräkningsnota till köparen. En mall för avräkningsnotan finnes här. När köparen har betalt för aktierna tar säljaren kontakt med sin bank eller mäklare, som genomför överföringen av aktierna från säljaren till köparen. Säljarens bank eller mäklare registrerar bytet av aktieägare hos Euroclear där företagets aktiebok ändras.

När Du som säljare väljer att skriva in Dina uppgifter i nedan formulär ger Du Ditt godkännande att publicera Ditt namn och Din mejladress på HVR:s anslagstavla för aktieförsäljning.

Om Du inte har fått Dina aktier sålda inom fjorton dagar måste Du förnya Ditt säljerbjudande.