HVR’s teknik grundar sig i att tämja naturfenomenet “vattenavdunstning” följt av genomträngning genom en porös barriär

Dessa vattenångor samlas för att bilda moln. När det är tillräckligt kallt, kondenserar det till vattendroppar. Dessa droppar blir så småningom regn och producerar sötvatten som fyller sjöar, floder och bäckar.

Tekniken

Funktioner som HVR:s teknik har

1. Återvinner upp till 95 % och levererar ultrarent vatten även från mycket förorenat eller kontaminerat vatten.

2. Kvaliteten på reningen är >99,9%. Läs om våra testresultat. Framtidsredo!

3. Omedelbar kvalitetskontroll av renheten/konduktivitet (mätning av ledningsförmågan), mindre laboratorietest behövs.rifieringen är >99,9%. Läs om våra testresultat. Framtidsredo!

4. Skonsam, allt-i-ett process, hög automatisering, lågt underhåll inga filterbyten, 10 års livslängd bevisad.

5. Mestadels låggradig termisk teknik som använder 50°C till 90°C. Optimal för spillvärmeåtervinning, kylning, solvärme och förnybar energi.

6. OFF/ON nätlösning, autonomi i dricksvattenförsörjningen.

7. Skalbarhet: Kan växa med verksamheten

8. Möjlighet att valorisera de högkoncentrerade retentaterna

Bilder på avloppsvatten och resulterande rent vatten producerat med HVR:s teknologi

HVR:s spillvärmedrivna vattenreningsteknik har visat sig vara effektiv för rening av avloppsvatten och återvinning av rent dricksvatten och näringsämnen. Forskningsartikel baserad på vår teknik kan nås öppet på MDPI hemsida.

Testresultat

Testresultat om borttagningseffektiviteten av vår teknik utförda av tredje part.

Typ av kontaminationMängdAnalyseringsmetodDetektionsgränsTest genomfört avResultat
Bakterier14 000 (after 7 days)Membrane filter countNational Bacteriologic Laboratory, StockholmBDL
Klor3.4 mg/lPhotometric analysis (Perkin Elmer)< 0.01 mg/lWater Protection Association of South West FinlandBDL
Saltvatten31 000 ppmIon chromatography< 1 ppmVBB Viak StockholmBDL
Trihalometaner1 000 μg/lGas chromatography< 1μg/lUniversity of Turku, FinlandBDL
Radon380 Bq/lAlfa detection< 4 Bq/lSwedish Radiation Protection InstituteBDL
Cesium, Strontium, Plutonium, Radium2.4 BqLithium Drifted Germanium Detector< 0.1 BqRadiation Physics Department, University of LundBDL
Arsenik +310 mg/lAAS Graphite< 0.003 mg/lAnalytica AB, StockholmBDL
Arsenik +510 mg/lAAS Graphite< 0.003 mg/lAnalytica AB, StockholmBDL
Ag nanopartiklar3100 μg/lHPLC< 2 μg/lIVL Swedish Environmental Research InstituteBDL
SiO210 000 μg/lAAS< 5 μg/lVattenfall AB, StockholmBDL
Setralin och 20 andra läkemedelsrester4 ng/lHPLC< 0.8 ng/lIVL Swedish Environmental Research InstituteBDL
PFAS1664 ng/lHPLC<8.96 ng/lSwedish Agricultural University labBDL

*BDL = below detection limit

Samarbete för teknikutveckling, validering och kommersialisering