Hur en byskola i Odisha, i Indien, får rent dricksvatten

Hösten 2019

Under hösten 2019 började HVR att testköra pilotanläggningen WaterApp för att rena fluorförgiftat brunnsvatten för en skola i Odisha, Indien. Vår samarbetspartner vid Shakuntala Hospital och professor Urban Rydholm – ordförande för Indo-Swedish Rheumatalogy Foundation (ISFS) – rapporterar om bakgrunden till projektet och de livsavgörande fördelar som rent vatten innebär för lokalbefolkningen, speciellt för de kommande generationerna. ISFS:s strävan är att:

• förbättra livskvaliteten för de patienter som lider av både akuta och kroniska reumatologiska sjukdomar;

• erbjuda mottagningsverksamhet och poliklinisk behandling under de delar av året som inte begränsas av monsunregn och extrem värme;

• erbjuda fysioterapeutisk behandling, patientutbildning och vägledning som en förebyggande vårdmöjlighet; samt

• utbilda lokala läkare och vårdpersonal då tillgången på reumatologisk specialistvård i dagsläget är mycket begränsad inom distriktet

För att kunna förbättra livskvaliteten är rent dricksvatten en grundförutsättning och barnen som växer upp kan slippa att drabbas av relaterade reumatologiska sjukdomar. Med HVR:s teknik och kunnande är det möjligt att skapa en lokal distribution av rent vatten utifrån de förutsättningar som gäller på platsen.

Föreläsning på Berghs School of Communication

HVR:s direktör Aapo Sääsk och WaterApp’s projektledare Jaime Camalich presenterade projektets bakgrund och tekniska utmaningar vid en öppen hearing i mitten på oktober inför ett 60-tal aktieägare och intresserade på Berghs School of Communication. Under november och december 2019 har arbetet på plats i Odisha gått vidare med att byta ut energikällan från diesel till solenergi.