Om oss

Historia

1973. Det svenska forskningsföretaget Scarab Development AB började forska inom vattenteknik. Huvudmålet var avsaltning.

1979. Det första patentet godkändes. Därefter har mer än 20 internationella patent godkänts.

1980. En artikel publicerades i EU-tidningen – The Courier – om avsaltning för bevattningssystem.

1990. HVR Water Purification AB avknoppades för att utveckla utrustning för rening av dricksvatten.

.

Sedan dess:
Dussintals artiklar har publicerats. Alla typer av föroreningar har testats framgångsrikt. Hundratals prototyptester har utförts. Testenheter har varit verksamma i Saudiarabien och Qatar och labbutrustning används för närvarande av forskare i Australien, Italien och Frankrike.

Sedan 2010. Två demonstrationsutrustningar har varit i drift i Stockholm och Odisha (Indien).

Sedan 2016. Baserat på dessa erfarenheter påbörjades utvecklingen av den första kommersiella modulen för produktion av rent dricksvatten.

2015-2020. En första version av modulen har varit i drift i Stockholm i sex år och inga komplikationer har registrerats under perioden.

2016-2020. Baserat på dessa erfarenheter påbörjades utvecklingen av den första kommersiella utrustningen för produktion av rent dricksvatten och den kommer att färdigställas under denna period.

Framtiden

Målet är en daglig tillförsel av 2 – 4 liter absolut rent och hälsosamt dricksvatten till alla. Vattnet kommer att levereras av lokala dricksvattenapparater som ett komplement till vattenförsörjningen i rör eller i autonoma lösningar utanför vattennätverket.

.

HVR affärsutveckling kommer också att decentraliseras och realiseras genom ett nätverk av lokala partners runt om i världen. HVR välkomnar kontakt med tillverkare, tjänsteleverantörer, varumärken, distributörer, investerare och icke-statliga organisationer som är villiga att vara en del av lösningen. Piloter kommer att installeras i Egypten, Italien, Portugal och Indien från och med 2023. Fullskalig kommersiell verksamhet kommer att starta 2024.

Path 2 Path 3

HVR:s Team

Aapo Sääsk VD
Daniel Woldemariam, PhD ENERGITEKNIK (TECHNOLOGY OFFICER)
Ershad Khan, PhD ENERGITEKNIK (VETENSKAPLIG RÅDGIVARE), ENERGI, ANALYSERAR SAMBANDET MELLAN VATTEN OCH ANVÄNDNING AV RESURSER
Madeleine Eriksson ADMINISTRATION

Styrelse

Håkan Klingén
Shorena Tsendeliani

Rådgivare

Urban Rydholm, Professor at Lund University Medicinskt forskning
Peter Nobel DESIGN AND PRODUKTION, AFFÄRSSTRATEGI
Uday Kumar Nutakki, PhD Renewable Energy Integrated Systems Design, Environmental Sustainability Applied R&D