Viktig information till aktieägare i HVR och Xzero angående ”gratis” aktierna i Type1 och CWT

Vi har nu efter sommaren fått en gedigen fellista från vårt emissionsinstitut på aktier som inte går att placera ut pga felaktiga eller bristfälliga uppgifter.

Vi har under sommaren försökt att korrigera allt eftersom vi fått in uppgifterna. Detta är dock inte hållbart då vare sig Bank eller vårt emissionsinstitut vill ha uppgifter styckevis.

Vi kommer nu att skicka ut ett brev till alla er som ännu inte fått era aktier utplacerade. Viktigt att ni följer instruktionerna noga och skickar in det till oss. Vi kommer att samla in alla uppgifter och först när större delen av er inkommit med uppgifterna kan vi skicka listan till vårt emissionsinstitut för utplacering.

Håll utkik efter brevet denna och nästa vecka, lämna korrekt uppgifter och skicka in så snabbt som möjligt!

PS. får du inget brev och har inte fått in aktierna på kontot mejla oss på info@xzero.se.