Angående CWTs nyemission samt nyhet gällande Anslagstavla för Köp och Sälj

Gällande nyemissionen i CWT så pågår utplacering.

Om du väntar på utplacering och vet med dig att du angett ett ISK-konto, vänligen vänd dig till Mangold för att ange nytt konto. Detta eftersom ISK inte tar emot onoterade aktier. Samma gäller för Kapitalförsäkringskonto, där har det visat sig att många inte tar emot onoterade aktier. Hör gärna efter med den som tillhandahåller kontot vad som gäller för just dig.

Nu ligger Anslagstavlan ute för Köp och Sälj av CWTs aktier. Där kan personer som önskar sälja lägga upp sin kontaktuppgift och köpare kan därmed ta kontakt. Affären görs sedan upp på egen hand. Vi har som ett stöd lagt upp en mall för avräkningsnot.