Odisha dricksvattenpilot uppgraderad till att vara helautomatiserad

År 2019 installerade HVR sin pilotutrustning för dricksvatten i en skola i Odisha, Indien. Pilotenheten installerades i samarbete med Shakuntala Rheumatology Hospital i Balasore. Vattenreningssystemet var från början planerat att drivas av spillvärme från dieselgeneratorn och senare uppgraderas till ett helt soldrivet system. De senaste månaderna har vi arbetat med automatiseringen. Nu har vi genomfört automatiseringsprocessen där vattenreningsprocessen är självgående utan behov av daglig tillsyn av operatör för start och avstängning av vattenreningsprocessen. Denna automatisering är nödvändig eftersom kostnaderna för dricksvattenproduktionen måste hållas nere och tillgången på kvalificerad arbetskraft är begränsad på landsbygden samt att framtida behov för ytterligare anläggningar kommer att kräva motsvarande resurser.

Modulerna för vattenrening
Installation av mikrokontroller och sensorer
Våra ingenjörer efter avslutning av automatiseringen av anläggningen