Framtiden för HVR

Om bara åtta år så kommer världens behov av rent vatten överstiga utbudet med 40 procent enligt investmentbanken Morgan Stanley som varnar för akut vattenbrist inom snar framtid.

Vatten är källan till liv – och det blir all större brist. Klimatkrisen, befolkningstillväxten och omställningen till ren energi kan komma att öka det underskottet ytterligare.

Avsaltat vatten kan fortfarande vara för dyrt för jordbruksbruk, men det kan vara ett gångbart alternativ för hushåll, företag och industrier att ta vara på nya sötvattenkällor.

Till skillnad från amerikanska aktier är aktiemarknaderna i Europa och Japan mer rimligt prissatta och inriktade på tillväxt.

Källa: Morgan Stanley, 14 februari 2022