Nyheter under Coronatid – våren 2020

I stället för vårens inställda informationsmöten kommer vi framåt sommaren att skicka ut fyllig information om Scarab, HVR och Xzero. Den här gången skickar jag ut lite aktuell information om vårt arbete under Coronans tid och om hur vår teknik har relevans i hälsofrågor.

En hälsning från Aapo Sääsk i maj 2020.

1. Vår verksamhet under Corona

Vi jobbar på som vanligt. Och som jag ser det effektivare än någonsin. En del jobbar helt på distans. En del kommer till kontoret men stannar hemma vid minsta symptom. Själv är jag på kontoret varje dag och är helt utan symptom.

Vi har möten två och två. Vi har större möten via video. En del internationella leveranser har blivit försenade. Alla besök från utlandet har uteblivit och alla våra egna planer på utlandsresor har ställts in. Vi håller avstånd, vilket känns lite udda, men vi är på gott humör. Vi tvättar händerna och spritar dem efteråt för säkerhets skull. Vi har inga skyddsmasker.

Medan det är liv och rörelse på Södermalm där jag bor har det varit spöklikt tomt och tyst i många veckor bland kontoren i centrum där vi jobbar. Kanske följer inte alla alltid Folkhälsomyndighetens råd till punkt och pricka, men att hålla avstånd verkar alla åtminstone ha anpassat sig till.

Stockholms Central är helt öde.
Här möts alla Tunnelbanelinjer, Pendeltåg, Fjärrtåg och Arlandatåg och bussar.
Tunnelbanan, station Skanstull på Södermalm i rusningstid.
Vasagatan på förmiddagen en vanlig arbetsdag.
Nya insikter

Pandemin har orsakat dödsfall och elände i Sverige och ännu mer ute i världen. Det känns därför cyniskt att samtidigt konstatera att vår verksamhet kommer att påverkas positivt på flera sätt. Ett ökat intresse för riskerna med virus. Vår teknik avskiljer virus osvikligt. Ett ökat intresse för riskerna med luftföroreningar. Vår teknik avskiljer de minsta och därför farligaste föroreningarna. Ett ökat intresse för miljö i allmänhet. Vi har haft en ordentlig miljödebatt i över ett halvsekel. Men det har varit långt från ord till handling. Det kanske blir en förändring nu. Är det någonting vi kan förknippas med så är det miljöfrågor.

Många tecken tyder på att de återkommande virusvågorna är miljörelaterade. Allt mer tyder på att vacciner inte hjälper. Då får man gå till grunden med detta hälsohot. Bättre vatten, bättre luft, bättre djurhållning,  bättre åldringsvård och bättre bostäder.

HVR kan avlägsna vattenburet virus. Just smittan från SARS-CoV-2 verkar inte vara vattenburet men har aktualiserat frågan om virus i vattnet. Bland annat för att avgöra smittspridningen.
Se till exempel: https://www.dn.se/sthlm/avloppsvattnet-avslojar-virusets-spridning-i-stockholm/

Om vi bortser från SARS-CoV-2, som inte verkar spridas i vatten, och ser bara till virus i största allmänhet och vi får en fråga: ”Tar ni bort XYZ – virus?” så kan vi liksom med alla andra föroreningar från radioaktivitet över salt och bakterier till nanopartiklar säga: ”javisst gör vi det!” När man använder våra produkter behöver man varken vara rädd för bakterier eller virus, industriella kemikalier eller naturliga gifter.

WHO och många andra har börjat jobba för högtryck för att få fram nya influensamediciner och vacciner. Vi har därför uppmärksammat att WHO och Gatesfoundation redan har ett omfattande program för att distribuera oralt vaccin mot kolera. Trots vaccinerna dör hundratusentals människor av kolera varje år. Vår lösning på problemet är att att se till att alla människor får rent vatten att dricka. Då slipper de såväl sjukdom och död, som vaccin. Vår första anläggning är i fält i Indien. Just nu bygger vi om den så att vi ska kunna driva den med enbart solenergi. Den gick tidigare på spillvärmen från en diesel.

Axplock ur vad vi åstadkommit under Coronapaniken

Scarab har bildat ett nytt bolag som söker forskningsanslag från EU för avancerad rymdforskning. Den forskningen kommer även Xzero och HVR till godo. www.hydromars.eu och kan användas på deras respektive marknader.

HVR har byggt om sin första demonstrationsanläggning i Indien till soldrift.

Xzero har konstruktionen färdig på den första labbutrustningen som sålts till ett internationella ledande företag i Japan och som ska levereras till USA under sommaren.

Luftföroreningar kan vara bov i Coronapandemin

Det har stått i media om sambandet, eller den otäcka synergin, mellan COVID-19 och luftföroreningar. Lombardiet har ovanligt mycket luftföroreningar och så har Wuhan. Forskning i USA och England pekar också på att dödstalen bland COVID-19 smittade är störst i områden med stora luftföroreningar.

Det finns också forskning som visar att luftföroreningar sprider sig långt. En del av oss minns att det inte gick att äta bär i vissa områden i Norrland efter kärnkraftsolyckan i Chernobyl och inte heller ren- och älgkött för att vindarna förde med sig radioaktivt avfall. Kanske ligger vindarna så att Wuhan samlar på sig föroreningar från resten av Kina?

Eftersom WHO räknar med att luftföroreningar orsakar över sju miljoner förtida dödsfall om året kan man konstatera att luftföroreningar kan vara en starkt bidragande orsak till det som allmänt kallas Coronapandemin.

I en artikel i Nature som publiceras år 2016 beskrivs luftföroreningarna i Wuhan. Den visar att dödligheten i lungsjukdom ökar mycket hastigt mellan 2008 och 2009. Artikeln visar också att dödligheten är kraftigt förhöjd bland personer över 65 år och den visar att dödligheten är betydligt högre bland män än bland kvinnor. Jag tycker mig känna igen mönstret?

The short-term effects of air pollutants on respiratory disease mortality in Wuhan, China: comparison of time-series and case-crossover analyses https://www.nature.com/articles/srep40482.pdf

Denna rapport har följts upp med många rapporter. En av de senaste är Does Air Pollution Influence COVID-19 Outbreaks?
https://scholar.google.com/scholar?hl=sv&as_sdt=0%2C5&q=Does+Air+Pollution+Influence+COVID-19+Outbreaks%3F+&btnG=

Frågeställningen för oss är intressant eftersom vi precis håller på med att avsluta ett projekt med Stockholm Exergi (Fortum) som handlar om att rena rökgaserna från biobränslekraftverket i Högdalen. Innan rökgaserna släpps ut går de genom en skrubber med vatten. Vattnet tar upp partiklarna ur rökgasen. Och vår uppgift är sen att rena vattnet innan det släpps ut eller återanvänds.

I hundratals år har vi vetat att brandrök och andra luftföroreningar inte bara är obehagliga utan skadliga för hälsan och till och med dödsbringande. Utgrävningarna vid Birka visade att många av invånarna dog av lungskador från inomhusrök. Rökgasrening för industrier och kraftverk och katalysatorer för fordon har införts under de senaste 50 åren för att minska luftföroreningarna, men mycket är ännu ogjort.

Jag har personligen varit inblandad i forskning om rökgasrening i flera decennier och lärde mig tidigt att luftföroreningar inte nödvändigtvis behöver synas. Det är också de minsta helt osynliga partiklarna som är de allra farligaste. De kan gå ner i lungorna och direkt ut i kroppen utan att stoppas av spott och slem. Att hantera dessa väldigt små så kallade nanopartiklar är en ny spännande uppgift där vår teknik har visat sig särskilt lämpad.

Vi arbetar för att minska luftföroreningarna

Rökgaserna från kraftverk renas i en skrubber där föroreningarna hamnar i vatten. Vattnet måste sedan renas innan det kan återanvändas i processen. Det är ett slags tvättsystem. Denna reningsprocess är dyr vilket gör att rökgasreningen i många kraftverk är eftersatt, vilket leder till att luftföroreningarna inte minskar i den takt som myndigheterna önskar. Vi har i samarbete med Kungliga Tekniska Högskolan KTH och Svenska Miljöinstitutet IVL arbetat i många år på att få fram en effektivare och billigare metod. Tidigare i våra egna laboratorier. De tre sista åren har vår utrustning provats i ett projektsamarbete mellan KTH och Stockholm Exergi (Fortum) med stöd från Energimyndigheten. Här är ett av resultaten.

(Water recovery from flue gas condensate in municipal solid waste fired cogeneration plants using membrane distillation, Imtisal-e- Noor, Andrew Martin, Department of Energy Technology, KTH Royal Institute of Technology, Stockholm, Sweden och Olli Dahl, Department of Bioproducts and Biosystems, Aalto University, Espoo, Finland)
Här finns en beskrivning av vårt projekt:
http://www.e-magin.se/latestpaper/7j5vp1cf/paper#/paper/cn749t38/1

2. Att göra affärer i Corona

Handsprit, ansiktsmask, syremättnad och forskning

Handsprit

Det finns alltid en möjlighet att tjäna en hacka i en kris. Vi var ganska väl positionerade.

I en av de utrustningar som Xzero ska leverera för tester till imec ingår rening av Isopropylalkohol (IPA). IPA använts dagligen tonvis av varje halvledartillverkare och råkar också ingå som huvudkomponent i de vanligaste recepten för handsprit. Jag fick därför en fråga om vi genom våra kontakter kunde leverera handsprit. Jag avfärdade frågan eftersom det skulle kräva mycket arbete och engagemang att ge sig in i det getingbo som Coronakommersen utgör. Men jag fick också anledning att fundera på frågan om handsprit.

Skulle man ändå inte göra en ansträngning och göra en insats? Jag använder själv handsprit regelbundet men kom på att det kan också ha en nackdel. Jag tvättar själv slarvigare med handsprit än med tvål och vatten. Spriten avdunstar ju så snabbt. Det kan ge en bedräglig trygghet. Det är förmodligen tryggare att tvätta ordentligt med tvål och vatten. Dessutom kan snabba duttar med handsprit göra att man är mindre noga med att tvätta med tvål och vatten, att hålla avstånd, att undvika att ta på smittsamma ytor och att undvika ta sig själv i ansiktet. Bara en tanke, alltså.

Ansiktsmask

Vad gäller ansiktsmask fick vi förfrågningar om vi inte kunde skaffa fram sådana genom våra kontakter med textilindustrin i Bangladesh (vi har diskussioner om vattenrening i färgerier). Vi såg att ansiktsmask verkar vara vanlig över hela världen och vi såg att media i Sverige ofta krävde ansiktsmasker åt alla. Så vi undersökte saken.

Vårdpersonal kan behöva ansiktsmask både för att skydda sig själva och patienterna. Men för privatpersoner kan den bli ett tveeggat svärd. Har man virus och hostar och nyser eller ens andas i masken blir den rimligtvis en smitthärd. Det är ju inte enstaka virus som utgör faran utan virus i mängd. En ansiktsmask samlar in och koncentrerar smittan.

Jag kan inte låta bli att förundras över att vi i Sverige ser så få ansiktsmasker trots all skrämselpropaganda. Värt att fundera över? Att tänka själv är en fördel för oss alla. Särskilt för oss som driver företag. Genom de internationella kontakter som vi har blev jag erbjuden att importera ansiktsmasker – och det fanns verkligen ingen brist på kunder. Men vi avstod för vi hade viktigare saker att göra. Och, som sagt, det är tveksamt om ansiktsmasker gör någon större nytta. Kanske är de till och med skadliga?

Jag har själv hjälpt ett par uppfinnare att utveckla ett helt nytt luftreningskoncept. Det finns nu på börsen och heter Lightair. Affärsidén för det bolaget är att rena luften utan filter. Problemet med vanliga luftfilter är nämligen att de kan bli en grogrund för virus och bakterier. Samma risk torde väl föreligga med ansiktsmasker. Förnuftsmässigt verkar det inte bra att andras in virus som man har andats ut. Ännu värre med virus som kroppen försöker bli av med genom att hosta eller nysa.

I en typisk debattartikel i DN den 5 maj skriver ”virologiforskarna” Anders Vahlne, Åke Lundkvist, Fredrik Elgh, Peter Horal, Åke Gustafsson och Lena Einhorn att de ”uppmanar nu därför Folkhälsomyndigheten att rekommendera att munskydd används i publika miljöer och i äldrevården.”

Jag skriver virologforskare inom citationstecken för att författaren av artikeln (förmodligen en journalist på DN) inte gör åtskillnad på virus (SARS-CoV-2) och sjukdom (COVID-19) och undertecknarna således måste ha skrivit på i hast eller ursinne. Det kan väl inte vara så att vi har kostat på dessa sex virologer en dyrbar utbildning som de sedan använder för att driva teser och karriär i stället för att tänka klart. En professor i virologi måste väl ändå ha funderat över varför kroppen per automatik hostar och nyser…för att bli av med virus.

Huvudargumentet i artikeln är nämligen att en person som tror att den är frisk kan sprida smittan genom sin utandningsluft och att smittan i värsta fall kan leva kvar i ett rum under flera timmar. Därför kan ett munskydd skydda omgivningen. Vad de inte räknar med är konsekvenserna för den som bär munskyddet. Hur mycket virus hinner inte masken samla på sig under flera timmar?

En av anledningarna till att så många i vårdpersonalen har blivit svårt sjuka och några har dött kan ju ha varit att man fick höga doser av virus från ansiktsmaskerna. Ju mer virus man utsätts för under samma tidsperiod desto farligare är det. Ju högre koncentration av virus (SARS-CoV-2), desto svårare sjukdom (COVID-19).

Att ansiktsmasker är av tveksam nytta kan man lätt läsa sig till i forskningsrapporter. Att de skulle kunna skada är bara en spekulation från min sida, men ett rimligt antagande som borde undersökas närmare av dessa virologer.

Pulsoximeter

En ung frisk individ har cirka 97% syremättnad i blodet men värdet sjunker med åldern. Värden under 90% har på sikt en skadlig inverkan på kroppen och värden under 70% är potentiellt livshotande. Patienter med lungproblem får för lite syre i blodet. Genom att mäta syremättnaden med en Pulsoximeter hemma kan man bedöma hur pass sjuk man är och när det kan vara dags att åka till sjukhuset. En perfekt produkt att ha hemma om man har svaga lungor. En av våra kontaker erbjöd oss en pulsoximeter från Bangladesh. Kanske en bra produkt tänkte jag men hittade mängder av existerande alternativ på nätet:

https://www.pricerunner.se/cl/340/Haelsovaardsprodukter?attr_59753706=60326488&source=bing&utm_source=bing&utm_medium=cpc&msclkid=da4ca01c743e136b6710fea5f6ee917d

Ingen idé att ge sig in i den marknaden. Men jag rekommenderar produkten och har själv beställt ett prov – inför nästa influensavåg?

Forskning

Eftersom vi nyligen har fått tre anslag från EU har vi under de senare månaderna också fått frågor om att starta forskningsprojekt vad gäller virus. Just frågan om ansiktsmasker var en av de frågor som vi har fått förfrågningar om. Men det ligger knappast i vår kompetens. Däremot undersöker vi själva ett eventuellt nytt forskningsprojekt om avskiljning av virus.

Om man tittar i Google Scholar kan man se att det redan under mindre än ett halvår publicerats en oerhörd mängd vetenskapliga artiklar (jag fick 176 000 träffar om COVID-19). De flesta har den sedvanliga slutklämmen – det behövs mer forskning (anslag). (Ingen arbetslöshet där!?) Så det blir trångt. Samtidigt har det säkert även lämnats in tusentals separata ansökningar om anslag till läkemedelsutveckling och vaccinutveckling.

Det finns inga mediciner mot COVID-19. Vi vet sedan tidigare att bakterieinfektioner i bästa fall går att bekämpa med antibiotika medan virusinfektioner kanske går att förkorta en smula men att man huvudsakligen får vänta ut förloppet och försöka lindra symptomen så gott det går. Det finns förslag ute i världen om att använda en del redan utvecklade mediciner men sammantaget verkar de vara ineffektiva och potentiellt farliga. Annars hade de naturligtvis redan kommit till användning.

I stället fokuseras intresset i media på att ”snabbt” få fram ett vaccin. Men att snabbt få fram ett vaccin är nog ett önsketänkande eller ett sätt för läkemedelsbolagen att få skattepengar till sin forskning. Dessutom är influensavacciner generellt ifrågasatta. Det är svårt för en lekman att sätta sig in i den heta och långlivade debatten om vacciner som främst pågår i USA, men en artikel med många forskningsreferenser av Robert F Kennedy, John F Kennedys brorson, ger en bra bild av debatten. https://childrenshealthdefense.org/news/vaccine-misinformation-flu-shots-equal-health

Den som vill sätta sig in i vaccindebatten rekommenderar jag att läsa Peter C Götzsche, VACCINER, Sanning, lögn och kontroverser, 2020. Till skillnad från de flesta debattörer tar inte Götzsche kategorisk ställning för eller emot vacciner som företeelse. Vissa vaccinationer, till exempel mot mässlingen, är bra enligt honom medan andra, exempelvis de flesta influensavacciner är tveksamma.

Här måste vi välja väg. Låt oss ta ett exempel: Kolera dödar hundratusentals människor varje år. Med stöd från Gates Foundation och andra internationella partner har WHO etablerat ett globalt lager för oralt koleravaccin redan år 2013. Miljontals doser har skickats ut till behövande. Såväl WHO som Gates Foundation är stolta över detta. Men koleraepidemierna fortsätter år efter år. Så här skriver Gates Foundation:”En stabil efterfrågan på vaccin bör utöka utbudet, leda till mer konkurrenskraftig prissättning och stimulera ytterligare efterfrågan i länder med en hög förekomst av kolera.” https://www.gatesfoundation.org/what-we-do/global-health/enteric-and-diarrheal-diseases (sourced 2020-04-17) Man undrar om de vill att koleran ska öka eller minska!?

Efter många år av forskning har HVR nu en affärsmodell som skulle kunna garantera att varje människa tillförsäkras rätten till några liter absolut rent vatten dagligen. Den möjligheten har inte funnits tidigare av ekonomiska och tekniska skäl. Läs om detta på HVRs hemsida. Det är bättre att se till att koleran inte uppstår än att utveckla bättre och billigare vacciner. Vad gäller kolera kan detta tyckas vara en självklarhet. Det gäller också andra vattenburna infektioner. Det är svårare med luftburna smittor… men även där borde man försöka hitta grunden till smittan och orsakerna till sjukdomen i stället för att satsa på vaccin och läkemedel. (Mer om detta senare.)

Cholera as an example

Local Bottled Water for Drinking can wipe out cholera without huge investments in water infrastructure and without expensive vaccine programs.

The Gates Foundation says: “Cholera kills as many as 130,000 people each year and occurs in both epidemic and endemic settings. At least 51 countries in Sub-Saharan Africa and Asia have endemic cholera. Several recent outbreaks in Guinea, Haiti, Sierra Leone, Zimbabwe, and elsewhere have severely strained these countries’ under-resourced health systems.

With our support and the support of other international partners, WHO established a global oral cholera vaccine stockpile in 2013—a key milestone for cholera prevention and control. Millions of doses have been shipped to >20 countries for outbreak, humanitarian crises and endemic use.

Stable vaccine demand should expand supply, lead to more competitive pricing, and spur additional demand in countries with a high burden of cholera. We also support the development of evidence-based policy guidelines for oral cholera vaccine use in outbreak settings, as well as better data collection to build a case for the use of cholera vaccines in endemic areas.”

https://www.gatesfoundation.org/what-we-do/global-health/enteric-and-diarrheal-diseases (sourced 2020-04-17)

Oplanerade konsekvenser

Jag har sett på TV hur överläkare med stolthet berättar att de har ställt in planerade operationer för att bereda plats för Coronapatienter. För mig som förlorat två vänner varav en medarbetare på grund av att deras planerade operationer ställdes in under debaclet när Nya Karolinska Sjukhuset skulle invigas är det osmakligt.

För många kan det betyda dödsdom eller svåra komplikationer att deras behandling ställs in för att bereda plats för “potentiella” COVID-19-patienter eller för att förhindra smittspridning.

Den ene av mina vänner skulle opereras för att renovera sin aorta – en aorta, som tyvärr brast under väntetiden. Den andre fick sin canceroperation uppskjuten och dog. Hur många patienter med stroke eller hjärtattack eller andra allvarliga tillstånd som nu får stå tillbaka och där får vi aldrig se i statistiken. Bara de närmast anhöriga kan få reda på detta. Vi får lita på läkarnas bedömning att de flesta klarar sig. Men en del kommer säkerligen att dö och andra få allvarliga skador för framtiden.

Och ett tack!

Sjukvårdspersonalen har verkligen blivit uppmärksammad i många aktioner. Hammarby skänker mat i paket som pryds av en text som undeertecknad skrev för några decennier sedan https://www.hammarbyfotboll.se . Det är jag stolt över men jag är också orolig för att så lite sägs av det självklara. Bättre löner och bättre arbetsvillkor för sjukhuspersonalen. En stor del av överbelastningen beror ju på att utbildad personal har tagit andra jobb med bättre villkor. Ett verkligen stort slöseri som alla olika sjukvårdsdirektörer runt om i landet borde ta ansvar för nu när korten ligger på bordet. Det är burleskt att de inte ens nu verkar förstå vad de ställt till med. I varje kvalificerad verksamhet måste man ju se till att man får behålla kvalificerad personal och dessutom se till att den trivs.

Samma tack går även till all personal på vårdboenden och i hemtjänst som även de har fått kämpa och riskera livet i fruktansvärt orättvisa omständigheter. Även dessa är underbetalda och har usla arbetsvillkor. Hur kan man som ansvarig chef driva en sån verksamhet. Självklart måste man i all verksamhet hushålla med resurserna. Men underbetalda och missnöjda medarbetare är aldrig en god idé.

Jag tänker också på personalen i min livsmedelsaffär. Även de lågavlönade. Var tredje dag ungefär brukar jag fråga om någon har fått symptom. Hittills har ingen av de nära fyrtio personer som jobbar där blivit sjuka. Ändå står de där i virusstormen medan deras högsta chefer förmodligen gömmer sig i karantän. Det är först på senare tid som kassapersonalen fått upp plexiglasskydd och som det har kommit markeringar om avstånd på golven. Ingen har ansiktsmask. De kämpar på med gott humör. Det är tack vare dem och den stora mängd människor som arbetar sig igenom pandemin som Stockholm kan hålla fanan högt.

Även om många talar om månader och år tror jag att det snart är det över i Sverige. Även om statistiken är bristfällig och svårtolkad ser vi här vad som kan kallas Coronaeffekten som har en topp kring påsken. Toppen kan delvis bero på att, som synes, ovanligt få dödsfall rapporterades under februari och mars 2020 och kan ha rapporterats senare och hamnat i puckeln. Puckeln kan också bero på att WHO kom med nya instruktioner för dödsattester och krävde att läkarna skulle kryssa för av lab bekräftad COVID-19 och/eller misstänkt COVID-19 i dödsattesten. Två, som vi vet, tidigare helt okända begrepp då liknande symptom betecknades influensa och sällan ansågs till huvudorsak till ett dödsfall.

Diagrammet visar antal dödsfall per vecka, antal per 100 000, för perioden 29 december 2014 till 26 april 2020.

Siffrorna i ovanstående diagram är osäkra. Särskilt som det nyligen kommit påbud från WHO med nya mallar för dödsattester där man ska kryssa i boxar för laboratoriebevisad COVID-19 respektive misstänkt COVID-19. Vi har därför kollat själva och kommit till nedanstående resultat för mars månad under en period då rapporterna om dödsfall i COVID-19 var täta i media. Min slutsats är att Coronapaniken har visat sig vara obefogad även om siffrorna i april kommer att vara något högre

Statistics from Sweden about COVID-19. No significant increased death rate in March 2020!

Do more people die at present in the Corona pandemic than during the same period in other years?

Now there are official statistics from Statistics Sweden for March 2020 which was the first major Corona death month in Sweden because so many elderly and other people at risk were infected. Statistics for April will be available at the beginning of June.

Media reports of figures for daily deaths from Corona have been speculative. These official figures were released on the 12th of May. Compared to earlier years there was no significant increase in deaths in March 2020.

©Scarab Development AB, May 12, 2020

Om ni frågar mig, var lockdown befogat, var det adekvat? Verkligen inte! Nu börjar allt fler statschefer backa. I stället för att erkänna sitt misslyckande låtsas de som om såväl upp- som nedtrappningen var väl genomtänkta.

Lockdown var politisk panik. Ansiktsmask på gatan är privat panik. Bägge företeelserna är internationella och tyvärr mänskliga. Men eländet har spridit sig och Europas ekonomi och kanske världens är i spillror.

Här ett citat i en ledande internationell medicinsk tidskrift från en numera mycket känd svensk som kan vara till lite tröst :

”Det har visat sig att en hård lockdown inte skyddar gamla och svaga människor som bor i vårdhem – en befolkning som lockdownen var utformad för att skydda. Det minskar inte heller dödligheten från COVID-19, vilket är uppenbart när man jämför Storbritanniens erfarenhet med andra europeiska länder. ” (Johan Giesecke, The Lancet, May 05, 2020)

Till sist en bild av spridningen av COVID-19 i världen:

Märk väl att bilden inte visar spridningen av viruset SARS-CoV-2. Då hade den ju börjat mycket tidigare. Den visar antalet dödsfall enligt den helt nya diagnosen COVID-19 som WHO har fört in i dödsattesterna i alla medlemsländer. Den märkliga skillnaden mellan länderna kan således bero på hur snabbt de olika länderna har anammat WHOs nya riktlinjer. Men den kan också bero på andra orsaker. Vi får se hur den globala utvecklingen blir.