Uppskjuten årsstämma

HVRs årsstämma var planerad att hållas den 26 maj 2020. Vi skjuter på den till den 22 september 2020 klockan 18.00.

Med anledning av smittrisken har regeringen den 3 april 2020 infört en ny tillfällig lag som tillåter röstning via fullmakt och via poströstning vid bolagsstämma. Vi har själva dessutom undersökt en möjlighet att genomföra stämman via Internet, vilket har visat sig vara fullt möjligt ur laglig synpunkt och även praktiskt genomförbart.

Ingen av dessa lösningar ger aktieägarna fullgoda möjligheter till diskussioner sinsemellan och till diskussioner med styrelsen. Därför har vi i strid med aktiebolagslagen beslutat att skjuta på den egentliga stämman till september. Konsekvensen för bolaget blir en eventuell förseningsavgift på 10 000 SEK. Avgiften uppvägs mer än väl av att aktieägarna får tillfälle att delta fysiskt på stämman.

Vi ställer också in de informationsmöten som har aviserats till maj. Vi kommer i stället att skicka ut information direkt till aktieägarna med brev. Därutöver informerar vi via vår hemsida och via mejlutskick till dem som har lämnat sina mejladresser. Även en reviderad årsredovisning kommer att skickas ut med brev. Utskicket via posten kommer att ske i slutet av maj eller början av juni.

Du som redan anmält dig till stämman och/eller informationsmötena kan låta anmälan ligga kvar.  Det kommer att räknas som anmälningar till de inplanerade mötena i september. Vi kommer att skicka ut en kallelse till stämman före den 20 augusti 2020. Då kommer vi även att påminna om informationsmötena som kommer att vara den 7 september i Malmö, 14 i Göteborg och 21 i Stockholm.

Coronakrisen har även i övrigt medfört ändrade arbetssätt för bolaget men än så länge inte medfört några direkta negativa effekter. Vi arbetar mest på distans. Annars håller vi avstånd. Ingen är hittills smittad.

Den information som vi avsåg att lämna på stämman och på informationsmötena i vår är odelat positiv.  I och med att bolaget är onoterat berörs vi för övrigt  inte av nedgången på börsen.

Det kommer som sagt mer information och jag hoppas vi ses i september.

Aapo Sääsk, VD