K1.23 K4.22 information

PFAS-rapport levererad till Geotekniska institutet

PFAS är på allas läppar, dessa familjer även kallade “eviga kemikalier” kallas föroreningar som många vattenreningsverk inte kan ta bort ordentligt. Deras kokpunkt är långt över 100 C. Reglerna blir dock strängare i EU och USA. HVR har tillsammans med SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) levererat sin slutrapport till Statens geotekniska institut som visar att HVR-tekniken kan separera PFAS från vattnet med sin standard allt i en reningsprocess. 

Kolla testresultaten här: Resultaten

HVR:s pilotanläggning i Odisha/India Primary School i Balasore restaurerad

Efter monsunsäsongen visade det sig att installationen behövde en återställning och några investeringar för att förbättra utbytet av vattenproduktion. Ytterligare en solfångare har köpts in, förberedelser och underhållsplaner för restaureringen har organiserats.

HVR:s samarbete med ISRF (Indo-Swedish Rheumatology Foundation) har skärpts, det finns ett gemensamt mål med professor Urban Rydholm som föreståndare för stiftelsen att inviga installationen en gång möjligt 2023.

Kommersiella kontakt har möjliggjorts genom kontakter inom den indiska solvärmeindustrin.