Året som gått

Kära aktieägare i HVR

Vi kan se tillbaka på ett väldigt annorlunda 2020. Covid-19 kom och omkullkastade en hel värld. Vi har alla fått förhålla oss till de nya förutsättningarna så gott vi har kunnat. HVR har gått relativt välbehållen genom året och till och med kunnat växa genom nyanställningar samt tillkomsten av ett nytt bolag.

 Vi vill med dessa videor presentera oss själva samt berätta om vad som skett för HVR under året som gått. Det blir lite mer personligt än bara skriven text.

PS: Om du vet med dig att vi inte har din mejladress, så får du gärna skriva till info@hvr.se. Du kan då lättare få ta del av nyheter och andra utskick kring HVR. Tack. DS.