HVR fokuserar på rening av farligt brunnsvatten som ingen annan nu existerande teknik är lämplig för.

HVR kommer att fokusera på specialutvecklade produkter för familjer och samhällen som har farliga ämnen i brunnsvattnet, såsom fluor och arsenik, Första marknaderna är Bangladesh, där HVR har drivit ett projekt i många år, och Indien, där en första pilotanläggning har byggts. Bara i dessa länder finns numera tiotals miljoner otjänliga brunnar. HVR-pilot i Odisha,…

Läs mer

Sista dag för teckning är den 15 november 2023

Till aktieägarna i våra bolag Det du nyligen fick på posten från oss är inte ett konventionellt prospekt/memorandum med prominenta styrelsemedlemmar, glada medarbetare och häpnadsväckande prognoser. Vad vi har skickat ut är gedigna fakta om en helt ny teknik för att göra rent vatten för människor och industri. Om du inte har läst vårt erbjudande…

Läs mer

Kvartal 3 2023. Information från HVR Water Purification

Strategiskt fokusskifte och licensöverföring HVR fokuserar nu och satsar på större vatteninstallationer, med särskild tonvikt på projekt på samhällsnivå. Som en del av denna omställning har vi överfört licensen för hushållsvattensystem till vårt systerföretag, Hydromars. Mer detaljer om denna förändring och om kompensation till HVRs aktieägare kommer att skickas till aktieägaren via post i november…

Läs mer