HVR:s mål är att tillhandahålla absolut rent dricksvatten till en överkomlig kostnad

Aapo Sääsk, grundare av HVR

Det mesta vattnet i världen är idag mer eller mindre förorenat och minst en miljard människor lider av kroniska sjukdomar orsakade av vattnet de använder.  

HVRs ambition är inte bara att hjälpa dessa olyckliga människor utan att möjliggöra en total förändring som kan ge helt hälsosamt vatten för dryck och mat.  

Vi har ägnat decennier åt att utveckla ny utrustning och nya koncept för detta ändamål och vår första kommersiella utrustning är nu klar för lansering 2024. 

Dricksvatten blir mer och mer värdefullt

This image has an empty alt attribute; its file name is globe.png

Forskare från Woods Hole Oceanographic Institute skapade den här illustrationen av jorden som en “basketboll” med allt jordens vatten som en “pingisboll” bredvid. “Majsfröet” till höger representerar sötvatten. Rent dricksvatten skulle vara osynligt i denna skala. Klimatförändringar, ökande föroreningar och en växande befolkning är faktorer som bidrar till att rent dricksvatten blir mer och mer värdefullt på jorden.

HVR:S MÅL ÄR ATT PRODUCERA DET RENASTE DRICKSVATTNET

Låt HVR producera ultrarent vatten åt dig, var du än är, oavsett källa

Det finns en vetenskaplig konsensus om att jordens naturliga vattencirkel är allvarligt rubbad. Forskning antyder att inte ens regnvatten är att lita på (Källa: Stockholms universitet). För oss på HVR är det även meningslöst att vända oss till plastflaskor för att släcka törsten. Det är varken hälsosamt att få i sig mikroplast till i genomsnitt ett kreditkort i veckan (Källa NGO: WWF) som vi gör omedvetet eller hållbart att förpacka, lagra och transportera färskvatten över långa avstånd.

Vi anser att färskvatten ska produceras och levereras nära där människor bor på ett decentraliserat sätt. Med HVR-utrustning spelar det ingen roll vart vattnet kommer ifrån. Det spelar heller ingen roll om ens brunn är naturligt förorenad med arsenik som i Sverige och Bangladesh eller om ens kranvatten levereras genom blyrör som det är för 10 miljoner hushåll i USA (källa USA:s regering: The White House Factsheet).

Sedan 1990 har HVR forskat och utvecklat sin teknologi som ger det renaste dricksvattnet oavsett typ av föroreningar.

HVR-reningsprocessen drivs huvudsakligen av låggradig termisk energi med lite elektricitet för att pumpa vattnet som ska behandlas. Våra forskare och ingenjörer har den mest hållbara energiförsörjningen i åtanke när de designar våra moduler. Modulerna kan använda spillvärme eller förnybar energi för att driva reningsprocessen.

Det är ingen magi, bara vetenskap. Vår teknik är redo för framtiden.

Vår teknik producerar ultrarent vatten. HVR:s allt-i-ett-process återvinner upp till 95 % av ultrarent vatten som utvinns från alla typer av vattenkällor, även från extremt förorenade källor. Konventionell teknik skulle kräva en rad steg och extra investeringar för att uppnå samma resultat. HVR har utmanats genom åren och framgångsrikt bevisat att vi kan separera vatten från det som inte ska finnas i vattnet. Processen är baserad på vattnets fysiska egenskaper när det avdunstar. Under separationsprocessen styrs vattnets renhet (>99,9%) konstant av dess konduktivitetsnivå. Vår process förväntas hantera framtida vattenbundna faror. Några av de föroreningar som HVR:s teknik kan ta bort är:

 • Salt
 • Alla icke-flyktiga föroreningar inklusive tungmetaller
 • Nanopartiklar
 • Plast
 • Flour
 • Arsenik
 • Farmaceutiska restprodukter
 • PFAS
 • Bekämpningsmedel
 • Patogena mikrober (bakterier, virus, protozoer, mögel…)
 • Desinficerande kemikalier
 • Organiska kemikalier
 • Radioaktiva ämnen

SYNERGIER

Genom att använda samma teknik som våra systerbolag skapar vi synergier. Varje nytt genombrott är korslicensierat mellan företagen och kan användas fritt inom respektive företags marknad.

Hydromars

Det ultimata cirkulära vattnet för rymduppdrag

Circular Water Technologies

Cirkulärt vatten för industriella processer. Ultrarent vatten för produktion av grönt väte

Xzero

Ultrarent vatten för halvledarindustrin

Type1water

Toppmodern kompakt vattenrenare för labb och forskning. Tar bort mindre än 10 nanometer partiklar