Välkommen till HVR Water Purifications informationsmöte!

Vi hälsar nya och befintliga aktieägare varmt  välkomna till de informationsmöten som kommer att hållas i Göteborg den 7 juni och Malmö den 8 juni.Vi berättar mer om vår verksamhet och vad vi gör idag. Hur ser planerna ut framöver? Vilka utmaningar finns och vilka är möjligheterna? Det kommer att finnas möjlighet till att ställa frågor.

Informationsmöte:

Göteborg den 7 juni klockan 18:00. Lokal meddelas till anmälda.

Malmö den 8 juni klockan 18:00. Lokal meddelas till anmälda.

Anmäl dig till mötet i Göteborg eller Malmö, Senast den 30 maj klockan 16:00.

OBS: Om det är alltför få som anmäler sig är det möjligt att mötet/mötena ställs in. Vi kommer då att se över alternativ.

Frågor: Vänligen mejla till info@hvr.se eller ring till 08 667 8660

Väl mött!

Med vänlig hälsning

Philippe Thibault

VD HVR Water Purification