The Guardian and Consumer Reports: Kranvatten i USA innehåller arsenik och bly

I sin undersökning fann the Guardian and Consumer Reports att USA:s kranvatten innehåller arsenik, bly och andra farliga kemikalier. GCR utförde sin undersökning på 120 platser runt om USA och kemikalierna fanns i 118 av dem. Upptäckten visar hur viktigt det är med rent dricksvatten och hur långt det är kvar tills alla har det tillgänglit. Läs mer genom att klicka på denna länk.