HVR water purification

Vår teknik renar vatten även från kraftigt förorenade källor.

Föroreningar i dricksvattnet som HVR eliminerar

Salt, läkemedelsrester, bly och andra tungmetaller, patogena mikrober (bakterier, virus, protozoer, svampar, m.m.), konstgödsel och andra kvävehaltiga kemikalier, insekts- och ogräsbekämpningsmedel, flyktiga organiska kemikalier samt slaggprodukter från desinfektionsmedel och radioaktiva ämnen.

Tester har gjorts med föroreningar med en mängd olika egenskaper för att visa att vi tar bort alla slags föroreningar. Med konventionell teknik skulle det behövas en mängd olika tekniker för att ens komma nära samma resultat.

Type of contaminationAmountMethodDetection limitTest byResult
Bacteria14 000 (after 7 days)Membrane filter countNational Bacteriologic Laboratory, StockholmBDL
Chlorine3.4 mg/lPhotometric analysis (Perkin Elmer)< 0.01 mg/lWater Protection Association of South West FinlandBDL
Salt water31 000 ppmIon chromatography< 1 ppmVBB Viak StockholmBDL
Trihalomethanes1 000 μg/lGas chromatography< 1μg/lUniversity of Turku, FinlandBDL
Radon380 Bq/lAlfa detection< 4 Bq/lSwedish Radiation Protection InstituteBDL
Cesium, Strontium, Plutonium, Radium2.4 BqLithium Drifted Germanium Detector< 0.1 BqRadiation Physics Department, University of LundBDL
Arsenic +310 mg/lAAS Graphite< 0.003 mg/lAnalytica AB, StockholmBDL
Arsenic +510 mg/lAAS Graphite< 0.003 mg/lAnalytica AB, StockholmBDL
Ag nanoparticles3100 μg/lHPLC< 2 μg/lIVL Swedish Environmental Research InstituteBDL
SiO210 000 μg/lAAS< 5 μg/lVattenfall AB, StockholmBDL
Setralin and 20 other pharmaceutical residuals4 ng/lHPLC< 0.8 ng/lIVL Swedish Environmental Research InstituteBDL
*BDL = below detection limit

SYNERGIER

Genom att HVR använder samma teknikbas som sina systerbolag uppstår stora synergieffekter. Varje ny landvinning är korslicensierad mellan bolagen och kan användas fritt på respektive bolags marknadsområde.

XZERO

Ultrarent vatten för halvledarindustrin

CIRCULAR WATER TECHNOLOGIES

Vårt mål är att ta fram produkter som skapar ultrarent vatten

HYDROMARS

Vattenrening för rymdprojekt

TYPE1WATER

Skaparen av den kompakta vattenrenaren Nanocap

HVR’s purpose is to provide absolutely pure drinking water at affordable cost.

Aapo Sääsk