Teckna aktier i Circular Water Technologies

Uppdatering – 19 mars

Jag ber om ursäkt för att registreringen av dina nya aktier har tagit tid. Det var ett nytt grepp för oss med ”gratisaktier” – som ändå skulle kosta en liten slant. Detta har medfört en hel del extra arbete, och vi har många anmälningar, registreringar och leveranser att hantera, inte minst för de som saknar information. För mer information gällande aktier i CWT, klicka här.

Uppdatering – 9 mars 2021

Vi har nu skickat ut en påminnelse till alla aktieägare. Om du vet med dig att du har betalat så ber vi dig att bortse från påminnelsen. Alla inbetalningar har inte hunnits stämmas av ännu.

Erbjudande

Du som är aktieägare i HVR har per post fått ett brev. Erbjudandet gäller ”gratis” aktier för bolaget Circular Water Technologies. Här erbjuder vi de som är aktieägare i HVR att teckna motsvarande innehav av aktier som de har i HVR. En aktie i HVR ger rätt till en ny aktie i CWT.

Summan för hur många aktier man har och rätt att teckna finns i rutan i brevet. Här anges även den summa som ska betalas in för att erhålla aktierna.

Observera att breven är för de två olika bolagen och att det är olika summor som skall betalas in samt olika bankgiro nummer.

Följ instruktionerna på brevet. OBS. Det är viktigt att det görs en betalning per aktie och att information skrivs in vem som betalat (dvs. namn och personnummer) och vart aktierna skall skickas. Det går inte att lägga in i ISK-depå så ange VP-kontonummer för vanlig aktiedepå.

Ladda ned broschyr