Om oss

HVR mars 2022

Anläggningen för skolbarn i Indien är nu i gång

Den kommer att förse 200 barn med rent vatten. HVR har slutfört utbytet av dieseldrift till drift med solenergi. Vi tillför värme för själva processen genom solpaneler och elektriciteten för pumparbetet via solceller. Hela systemet har också automatiserats.

Demonstrationsanläggningen i Egypten planeras

Baserat på våra erfarenheter i Odisha har vi påbörjat förberedelserna för att bygga en kommersiell demonstrationsanläggning i El Gouna i Hurghada, i Egypten. Det blir att ta steget från en av de fattigaste byarna i Indien till en av de lyxigaste semesteranläggningarna i världen.

Demonstrationsanläggningen kommer att ha liknande kapacitet som anläggningen i Odisha, det vill säga 500 till 1000 liter per dag.

En fördel med anläggningen i El Gouna, som ju är en välbesökt turistort, är att vi kan visa den för kunder på ett enkelt och bekvämt sätt.

Vatten som är optimerad vad avser smak, fysiologi och hälsa

Medan anläggningen i Odisha är till för att rädda skolbarn från destruktiva gifter i brunnsvattnet kommer anläggningen i El Gouna ha som uppgift att med full kontroll omvandla havsvatten till dricksvatten som är optimerad vad avser smak, fysiologi och hälsa.

Lokala flaskvattenfabriker

När HVR har erfarenhet från dessa två anläggningar kommer vi också att marknadsföra utrustning för lokala flaskvattenfabriker.

Hushållsapparat

HVR har under åren byggt en stor mängd väl fungerande prototyper för en vattenrenare som kan användas i privata kök. Vi har nu valt en av dessa för lansering och räknar med att den slutgiltiga kommersiella versionen är färdig för marknaden år 2023.

Jaime och Daniel berättar om HVR:s Odishaprojekt

Hör våra kollegor, Madeleine och Ulf, berätta mer om bolaget

MEDARBETARE