Planerade datum den 15 respektive 16 mars för informationsmötena i Göteborg och Malmö har ändrats till 7 respektive 8 juni.