HVR fokuserar på rening av farligt brunnsvatten som ingen annan nu existerande teknik är lämplig för.

HVR kommer att fokusera på specialutvecklade produkter för familjer och samhällen som har farliga ämnen i brunnsvattnet, såsom fluor och arsenik, Första marknaderna är Bangladesh, där HVR har drivit ett projekt i många år, och Indien, där en första pilotanläggning har byggts.

Bara i dessa länder finns numera tiotals miljoner otjänliga brunnar.

HVR-pilot i Odisha, Indien

HVR har överfört kunskapen och rättigheterna till den ursprungliga konsumentprodukten HVR24/Elixir till Hydromars. HVR bedömer att Hydromars har större möjligheter att finansiera lanseringen av en konsumentprodukt på marknaden. Aktieägarna har generöst kompenserats av Scarab Development AB med en aktie i Hydromars för varje aktie i HVR.

HVRs prototyper i Hydromars lokaler på Ångströmlaboratoriet i Uppsala.