Dödstalen från Statistiska Centralbyrån förbryllar debatten om COVID-19

Jag har skrivit om COVID-19 tidigare. Nu finns det offentlig dödsfallsstatistik för månaderna fram till och med april. Det finns en del att fundera över.

Eftersom många av frågorna berör våra egna projekt jag ska återkomma med en del betraktelser över pandemin både hur det berör vårt företag (positivt) och vad gäller dess allmänna inflytande (negativt).

Statistics from Sweden about COVID-19. A minor increase in death rate in 2020.

Daily and weekly figures for the transmission of the SARS-CoV-2 virus and its consequences as reported by authorities and media have this far been speculative and confusing.

Official Swedish figures that were released on the 5th of June 2020 are still preliminary but are based on reported and scrutinized figures. The first table shows the death rate for comparable months. The second table shows the total number of deaths per month. Both are based on the published official statistics from Statistics Sweden.

Figures for May 2020 will be available in the beginning of July.