The Guardian and Consumer Reports: Kranvatten i USA innehåller arsenik och bly

I sin undersökning fann the Guardian and Consumer Reports att USA:s kranvatten innehåller arsenik, bly och andra farliga kemikalier. GCR utförde sin undersökning på 120 platser runt om USA och kemikalierna fanns i 118 av dem. Upptäckten visar hur viktigt det är med rent dricksvatten och hur långt det är kvar tills alla har det tillgänglit. Läs […]

Angående utdelningen av ”gratis”-aktier i CWT

Bäste aktieägare i HVR Water Purification AB (publ), Jag ber om ursäkt för att registreringen av dina nya aktier har tagit tid. Det var ett nytt grepp för oss med ”gratisaktier” – som ändå skulle kosta en liten slant. Detta har medfört en hel del extra arbete, och vi har många anmälningar, registreringar och leveranser […]

Uppdatering vad gäller erbjudandet om ”gratis” aktier i CWT

Vi har nu skickat ut en påminnelse till alla aktieägare i HVR. Om du vet med dig att du har betalat så ber vi dig att bortse från påminnelsen. Alla inbetalningar har inte hunnits stämmas av ännu. Vid frågor, vänligen kontakta oss via det här formuläret eller ring oss på 08 667 8660.

Året som gått

Kära aktieägare i HVR Vi kan se tillbaka på ett väldigt annorlunda 2020. Covid-19 kom och omkullkastade en hel värld. Vi har alla fått förhålla oss till de nya förutsättningarna så gott vi har kunnat. HVR har gått relativt välbehållen genom året och till och med kunnat växa genom nyanställningar samt tillkomsten av ett nytt […]

Framtida nyheter gällande Covid-19

Jag har skrivit en hel del om Corona och COVID på den här sidan. Huvudsakligen såg jag det som en tjänst till våra aktieägare. Nu ser jag att andra media tar upp liknande frågor.

Kungörelse

HVR:s årsstämma hålls den 22 september, klockan 18:00. Nedan finner du kungörelse. Lokal meddelas via mejl.

Uppskjuten årsstämma

HVRs årsstämma var planerad att hållas den 26 maj 2020. Vi skjuter på den till den 22 september 2020 klockan 18.00.