Kungörelse

HVR:s årsstämma hålls den 22 september, klockan 18:00. Nedan finner du kungörelse. Lokal meddelas via mejl.

Läs mer

Uppskjuten årsstämma

HVRs årsstämma var planerad att hållas den 26 maj 2020. Vi skjuter på den till den 22 september 2020 klockan 18.00.

Läs mer