2022 Kvartal 3. Information HVR Water Purification

Hushållsappparat

Under kvartalet har HVR initierat kontakt med olika presumtiva partner​s och intressenter för tillverkning och distribution av framtida produkter med betoning på en hushållsapparat. Flera kända varumärken har öppnat sina dörrar. HVR har flera ​tidigare prototyper i ryggen, arbetet för att kunna ta fram en aktualiserad marknadsanpassad produkt pågår. Forskning och utveckling samt design görs i tätt samarbete med Hydromars som utgår från HVR tidigare produktutveckling. En del tekniska fördelar har redan kunnat identifierats då Hydromars utvecklar en prototyp till rymdstation ISS.

HVRs Demoanläggning Odisha/Indien grundskola i Balasore

Anläggningen är ett levande och fungerande bevis att vår teknik renar vatten även från kraftigt förorenande källor (fluorider i skolans fall). Professor Urban Rydholm och överläkare Rabi Dash från ISRF (Indo-Swedish Rheumatology Foundation) vill gärna fortsätta utveckla ett givande tvärvetenskapligt samarbete och planerar medicinsk forskning och uppföljning av barnens hälsa tillsammans med regionala medicinska universitet.

Under perioden har första fasen av automatisering av pilotanläggningen utförts. Sista delen är förberedd och planerats installeras efter monsunperioden som slutar i slutet av september. Målet är att kunna effektivisera anläggningens produktion av hälsosamt dricksvatten och göra skolan självständig i sin försörjning. HVR kan därefter modellera installationen, med beprövad erfarenhet och data i syfte att vidare kommersialisera produkten. Produkten ligger till grund för HVR:s pågående ansökan till EIC Accelerators 2022.

Tre masters studenter i samarbete med KTH

HVR:s vetenskapliga expert Ershad Khan har varit industriell handledare för tre Master’s studenter från KTH. De valda ämnena i avhandlingarna utgick från demoanläggningen i Odisha för att studera solenergitekniker, automation ​och livscykelanalys.

Zanil Narsing, Instituto Superior Técnico IST, Lisbon Portugal

Avhandlingstitel: Techno-economic analysis for a stand-alone membrane distillation water purification system using concentrated photovoltaic thermal (CPVT) technology.

The objective of this master’s thesis is to determine the most cost-optimal standalone design for HVR Water Purification AB’s membrane distillation technology through a techno-economic analysis.

Erik von Schultz, KTH

Avhandlingstitel: PVT collector coupled heat pump system for driving water purification in rural Indian community.

The aim of this project is to evaluate the feasibility of a PVT+HP+MD off grid system with both electrical and thermal storage in rural India, based on a techno-economic performance analysis with regard to local prerequisites.

Sharang Kolathur, KTH

Avhandlingstitel: Life cycle assessment of a water purification system.

The objective of the thesis is to develop a dynamic LCA model for the Odisha system along with a general template that can be used to evaluate the environmental impact of such a system when installed in other parts of the world.

Hydroponi en ny marknadsmöjlighet för HVR

HVR har även under kvartalet uppmärksammat ​den bubblande hydroponiska marknaden (cirkulär vertikalodling utan jord) som ses som en möjlighet för framtida HVR produkter. En del hydroponiska producenter har besökts och avancerade kontakt och diskussioner har utvecklats med forskare i ämnet. En HVR apparatur kan ha en betydande roll i precisionsodling där kontroll över vattenkvaliteten är avgörande för hydroponiska odlingars kvalitet och cirkularitet.

Kranvatten som används i hydroponiska odlingar kan variera i kvalitet.

HVRs teknologi kan möjliggöra lokalproduktion av färska grönsaker och kryddor på ett säkert sätt med det minsta klimatpåverkan.

HVRS forskningsanläggning IVL Hammarby Sjöstadsverket flyttas.

Vår forskningsanläggning har monterats ned. Planen är att bygga upp den under första kvartalet 2023 vid Louddens Reningsverk som ägs av Stockholm Vatten. Sedan 2010 producerar anläggningen ultrarent vatten med hjälp av spillenergi från fjärrvärmesystemet och har varit föremål för olika studier och tester som kunde bland andra bevisa att HVR rening klarade rester av kemikalier som kan inte tas bort med traditionell rengöring.

Nytt tekniskt genombrott för behandling av den svårnedbrytbara ”forever chemical” PFAS i deponi lakvatten.

I ett studieprojekt beställt av Svenska Geotekniska Institutet (SIG) som genomfördes av HVR​:s vetenskapliga expert Ershad Khan i samarbete med Sveriges Lantbruks Universitet (SLU) har det bevistats att alla ​typer PFAS renas bort.

För de flesta PFAS 26 kompositioner som analyserades visades det att koncentrationen i det rengjorda vattnet hade extremt låga nivåer eller nivåer som t​.o​.m var under detektionsnivå. Resultaten visades en total separationsgrad/borttagning i % för PFAS 26  >99,5%. Dessutom var motsvarande utbyte av återvunnet rent vatten >80%.

Projekt: ”Behandling av per- och polyfluoralkylämnen (PFAS) i lakvatten från deponier med hjälp av ny membrandestillationsteknik (MD)”.